Spotkanie Kościołów we Wrocławiu

Na zaproszenie bp. Jerzego Samca, obradowała w Polsce konferencja Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (GEKE)

We Wrocławiu spotkali się zwierzchnicy i delegaci grupy południowo-wschodniej (WKEE) Kościołów z Włoch, Niemiec, Austrii, Słowenii, Węgier, Ukrainy, Szwajcarii, Słowacji, Republiki Czeskiej i Polski.

Spotkanie miało miejsce we Wrocławiu w dniach od 9 do 12 maja 2022 roku.

Temat spotkania: „Kościół i demokracja”, koncentrował rozmowy wokół nowych wyzwań związanych z obecną sytuacją w Ukrainie. W programie znalazło się  także wiele elementów, które nawiązywały do polskiej drogi do demokracji.

I tak: Janusz Witt, jako świadek czasu podzielił się swoimi doświadczeniami przemian w Polsce, bp Jerzy Samiec opowiedział o obecnych wyzwaniach dla demokracji w Polsce i w jaki sposób Kościół w Polsce stara się na nie odpowiadać, a o sytuacji w Ukrainie  mówili: bp Pavlo Shvartz z Ukrainy oraz wolontariusze z miejscowej parafii zaangażowani w pomoc humanitarną.

Ponadto goście odwiedzili Krzyżową. Zwiedzili tam wystawę, która opowiada o historii stosunków polsko-niemieckich, o czasie wojny i wrogości, o procesie pojednania, przedstawia portrety osób zaangażowanych w proces budowania relacji polsko-niemieckich oraz nawiązuje do wciąż istniejących uprzedzeń i stereotypów, zachęcając do dyskusji o przyszłości.

Następnie, w Kościele Pokoju w Świdnicy, odbyło się nabożeństwo w czasie którego Słowem Bożym służył bp Jerzy Samiec, który nawiązał do tematu demokracji i zwrócił uwagę na zagrożenia dla Kościoła, płynące z sytuacji, gdy Kościół otrzymuje od Państwa materialne wsparcie. Może to prowadzić do osłabienia mocy prorockiego przekazu Kościoła, który powinien stawać w obronie najsłabszych: „Dopóki więc systemy demokratyczne będą podzielały przekonanie, że najważniejszymi wartościami są: poszanowanie godności i wyjątkowość osoby ludzkiej, idea wolności i równości ludzi, sprawiedliwe miejsce dla wszystkich oraz obrona najsłabszych przed wykluczeniem, powinniśmy je wspierać. Gdyby jednak odchodzono od tych wartości naszym zadaniem jest głośne i stanowcze napominanie”.

Do Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie należą dziewięćdziesiąt cztery Kościoły ewangelickie: luterańskie, reformowane, metodystyczne, które skupiają ok. 50 milionów ewangelików.  Wspólnota powstała po 1975 roku, po podpisaniu tzw. konkordii leunberskiej. O kierunkach działania WKEE decyduje Zgromadzenie Ogólne. Pomiędzy Zgromadzeniami, pracę WKEE koordynuje 3-os. Prezydium. Członkiem Prezydium jest m.in. ks. Marcin Brzóska, reprezentujący Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.


wstecz