Spotkanie z Kościołem Północy

W Gdańsku odbyło się spotkanie gremiów kierowniczych Ewangelickiego Kościoła Północnych Niemiec (Nordkirche) oraz Diecezji Wrocławskiej i Pomorsko-Wlkp. W spotkaniu brał udział bp Jerzy Samiec.

Spotkania partnerskie delegatów obu diecezji i Nordkirche odbywają się cyklicznie co dwa lata, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, w ramach umowy partnerskiej podpisanej pomiędzy stronami. Celem regularnych spotkań jest przede wszystkim podtrzymywanie bezpośredniego kontaktu, omawianie spraw bieżących, planowanie dalszych działań oraz wspólna integracja.

Gościem specjalnym partnerskiego spotkania był bp Jerzy Samiec - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Delegacja niemiecka przybyła na czele ze zwierzchnikiem Nordkirche – bp. Gerhardem Ulrichem oraz biskupem regionu Pomorza – bp. Hansem Jürgenem Abromeitem. Ze strony niemieckiej uczestniczyli ponadto duchowni i świeccy radcy i członkowie synodów.

Diecezja Wrocławska reprezentowana była przez Radę Diecezjalną z bp. Waldemarem Pytlem na czele. Natomiast gospodarzem spotkania była Rada Diecezjalna Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, której zwierzchnikiem jest bp Marcin Hintz. Ponadto byli również obecni bp Ryszard Bogusz – prezes Diakonii Polskiej i jednocześnie były zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej oraz duchowni i świeccy członkowie synodów obu diecezji.

Mimo iż Nordkirche powstał formalnie z połączenia trzech Kościołów krajowych dopiero sześć lat temu, to samo partnerstwo  istnieje od 1999 roku i w przyszłym roku będzie świętowany jubileusz 20-lecia.

Spotkanie odbyło się w dniach 26-28 listopada 2018 r., w Centrum Ekumenicznym św. Brygidy w Gdańsku.

źródło: luteranie.pl

 


wstecz