Święto Bratniej Pomocy

Jubileuszowy, 150. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa odbył się w czwartek, 30 maja 2013 roku, w Bielsku Białej. Wierni zebrali blisko 250 tys. złotych na pomoc parafiom w potrzebie.

W zjeździe wziął udział m.in. zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, biskup cieszyński Paweł Anweiler, przedstawiciele Konsystorza - radcy Bożena Polak i Korneliusz Glajcar oraz goście zagraniczni: ks. Enno Haaks - Sekretarz Generalny GAW, ks. prof. Werner Horn (Austria), ks. Friedhelm Hans - przewodniczący GAW w Palatynacie.
 
Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Bratniej Pomocy ks. Tadeusz Makula. W tegorocznej zbiórce Bratniej Pomocy we wszystkich parafiach zebrano niespełna 250 tys.zł, co stanowi lekki wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Zebrane środki pokryły 47 % zgłoszonego zapotrzebowania z parafii.

Po dyskusji delegacji zaaprobowali przedstawioną przez zarząd propozycję podziału zebranych środków. Zebrane ofiary wspomogą parafie w Bładnicach, Brennej, Cisownicy, Dzięgielowie, Goleszowie i Diakonat Eben-Ezer (Diecezja Cieszyńska), w Świętochłowicach, Rudzie Śląskiej - Wirku, Wołczynie, Katowicach - Szopienicach i Sosnowcu (Diecezja Katowicka), w Działdowie (filiał Lidzbark Welski) i Giżycku (Diecezja Mazurska), w Słupsku i Koninie (Diecezja Pomorsko-Wielkopolska), w Lubaniu (Diecezja Wrocławska) i w Piotrkowie Trybunalskim (Diecezja Warszawska).

Głównym problemem poruszonym w dyskusji był regulamin wyborów nowego Prezesa i Zarządu BPGA, które zgodnie ze statutem odbędą się w następnym roku. Delegaci przyjęli zasady pracy nad regulaminem, który uchwali Rada Synodalna Kościoła.

Po obradach delegatów w bielskim kościele Zbawiciela odbyło się świąteczne nabożeństwo. Kazanie wygłosił ks. Enno Haaks - Sekretarz Generalny GAW, w liturgii udział wzięli ks. Edwin Pech i ks. Waldemar Szajthauer. Pozdrowienia przekazał również Biskup Kościoła i Prezes Bratniej Pomocy.

Kolejny, 151. Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa ma odbyć się w przyszłym roku w Katowicach.

Celem organizacji zbiórki ofiar pieniężnych na Bratnią Pomoc, wpłacanych przez wiernych całego Kościoła ewangelickiego, jest finansowe wsparcie mniej zasobnych parafii w diasporze w remontach swoich kościołów i centrów parafialnych.

Geneza tego święta sięga XVII wieku. Wówczas to szwedzki król, Gustaw Adolf pośpieszył ewangelikom z pomocą w wojnie z obozem katolickim, wywalczając im wolność religijną, choć sam zginął w bitwie pod Lutzen koło Lipska w dniu 16 września 1632r.

W dwusetną rocznicę tej bitwy postanowiono na miejscu walki ufundować królowi pomnik. Nazbierano tyle pieniędzy, że jeszcze pewna część pozostała po zapłaceniu wszystkich rachunków związanych z postawieniem pomnika. Wtedy to lipski duchowny, ks. prof. Grossman podjął testament króla Gustawa Adolfa, aby wspomóc tymi pieniędzmi ewangelicką diasporę.

W ten sposób powstała Fundacja pod nazwą Związek Gustawa Adolfa, który obecnie w Lipsku funkcjonuje pod nazwą Dzieła Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Werk), a w Polsce – Bratnia Pomoc imienia Gustawa Adolfa.


 


wstecz