Święto Reformacji

Dnia 31 października Kościół Ewangelicko-Augsburski obchodzi Pamiątkę Reformacji – jedno z najważniejszych luterańskich świąt.

Pamiątka Reformacji nie jest świętem ku czci Marcina Lutra i innych Reformatorów. Intencją jej obchodzenia jest przypomnienie jej dziedzictwa, intelektualnego, kulturalnego i muzycznego. Ewangelicy traktują to święto jako podkreślenie roli Biblii w życiu chrześcijan.

Reformację zapoczątkował w Wittenberdze augustiański mnich – ks. Marcin Luter, profesor biblistyki na uniwersytecie w Wittenberdze. Sprzeciwił on się powszechnej, średniowiecznej praktyce handlu odpustami w Kościele katolickim.  W dniu 31 października 1517 roku wywiesił 95 tez przeciwko odpustom na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze. Tezy błyskawicznie rozpowszechniły się w postaci ulotek. Ich celem było wezwanie do dysputy uczonych teologów.

To wydarzenie stało się przyczynkiem do rozwoju myśli reformatorskiej Lutra i uznawane jest za początek Reformacji. W wyniku dalszych wydarzeń powstał Kościół Ewangelicki. W Polsce liczy on ok. 70.000 wiernych. Połowa z nich zamieszkuje Śląsk Cieszyński. 

W wielu krajach o tradycji protestanckiej Święto Reformacji jest dniem wolnym od pracy. W Polsce - tam gdzie to możliwe - ewangelicy korzystają z możliwości wzięcia urlopu, zgodnie z przysługującym im prawem.


wstecz