Świętowanie niepodległości w diecezjach

W miniony weekend diecezja warszawska oraz wspólnie: diecezja cieszyńska i katowicka świętowały 100 lat niepodległości. W uroczystościach brał udział bp Jerzy Samiec.

W sobotę 24 października, w kościele św. Trójcy w Warszawie odbyło się dziękczynne nabożeństwo, w którym udział wzięli duchowni i wierni z diecezji warszawskiej. Obecni byli również bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła oraz bp Paweł Hause biskup mazurski. Uroczystości towarzyszył śpiew połączonych chórów parafialnych z terenu diecezji.

Natomiast dzień później, w niedzielę 25 października ewangelicy z różnych stron kraju i z zagranicy tłumnie uczestniczyli w cieszyńskim kościele Jezusowym na nabożeństwie, podczas którego dziękowano Bogu za odzyskanie przez Polskę 100 lat temu niepodległości.

Na początku nabożeństwa biskup Adrian Korczago, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej, najliczniejszej w polskim Kościele luterańskim, zwracając się do wiernych, którzy wypełnili największą w Polsce świątynię ewangelicką, dziękował za „ojców wiary, tęskniących na tych ziemiach za Polską”. - Angażowali się całym swym sercem w walkę w jej odradzanie po ponad wiekowej niewoli. Jesteśmy tu razem, by dziękować za tysiące ewangelików, które przez minione sto lat pozostawiało swój niedający się wymazać ślad umiłowania Polski. Jesteśmy tu razem, by modlić się o błogosławioną przyszłość naszej Ojczyzny – mówił.

Ewangelicy dziękowali również za zjednoczenie w 1918 roku wiernych ze Śląska Cieszyńskiego i byłego Królestwa Polskiego, dzięki czemu powstał jeden kościół w Warszawie. - W tym szczególnym miejscu, jakim jest kościół Jezusowy w Cieszynie, świętując stulecie odzyskania niepodległości, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że na Śląsku Cieszyńskim nie tyle dążono do odzyskania niepodległości, co do ponownego przyłączenia do macierzy, do Polski – mówił w kazaniu bp Samiec.

Bp Samiec przypomniał, że na ziemi cieszyńskiej w czasach reformacji zakorzenił się luteranizm. - Ewangelikami stali się rdzenni mieszkańcy tego regionu. W ten sposób polskość złączyła się z ewangelickim wyznaniem wiary. Zjednoczenie tych czynników ugruntowały prześladowania religijne wynikające z tego, że panami tych ziem byli katoliccy Habsburgowie – podkreślił duchowny. Dodał, że już w połowie XIX w. działacze ewangeliccy zaczęli uświadamiać narodowo ludność Księstwa Cieszyńskiego, co w okresie I wojny światowej i zaraz po niej spowodowało silne dążenie do przyłączenia się do odradzającej się Polski.

Zwierzchnik polskich ewangelików zaznaczył, że na to kim obecnie jesteśmy, składa się praca naszych przodków. - Dziś musimy też mieć świadomość, że naszą postawą, zaangażowaniem i wiarą, budujemy przyszłość naszym dzieciom i wnukom – powiedział biskup.

W uroczystym nabożeństwie uczestniczyli m.in. zwierzchnicy luterańskich diecezji w Polsce, emerytowany biskup Kościoła Jan Szarek, biskup senior katolickiej diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusz Rakoczy, reprezentanci Kościołów protestanckich z Polski, Czech i Słowacji, parlamentarzyści, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz samorządowcy.

Wiernym towarzyszył podczas nabożeństwa chór diecezji cieszyńskiej, Wyższobramski Chór kameralny, a także Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej.

Po nabożeństwie, podczas uroczystego koncertu, wręczono Nagrody im. ks. Leopolda Otto, które przyznano Ewangelickiemu Duszpasterstwu Wojskowemu oraz Polskiemu Towarzystwu Ewangelickiemu.


wstecz