Synody diecezjalne wybrały

Synody diecezji cieszyńskiej i warszawskiej wybrały nowych radców Rad Diecezjalnych oraz świeckich delegatów do Synodu Kościoła. W obu diecezjach dotychczasowi kuratorzy zostali wybrani na następną kadencję.

Synod Diecezji Cieszyńskiej wybrał ks. Waldemara Szajthauera z parafii w Wiśle oraz Krystynę Penkałę z parafii w Cieszynie na stanowiska radców diecezjalnych. Ks. Szajthauer był jedynym kandydatem w wyborach. Dotychczasowy radca - ks. Piotr Wowry nie kandydował ze względu na pełnioną funkcji radcy Konsystorza Kościoła.

Kuratorem diecezji został ponownie Tomasz Bujok z parafii w Wiśle. Uzyskał on poparcie wszystkich obecnych synodałów otrzymując 111 głosów. Będzie to jego druga kadencja na tym urzędzie.

Wybrano również diecezjalną Komisję Rewizyjną.

Ponadto odbyły się wybory delegatów diecezji do Synodu Kościoła XIV kadencji. Z pośród rekordowej liczby 38 kandydatów wybrano (w kolejności alfabetycznej): Edwarda Cieślara z Goleszowa, Korneliusza Glajcara z Dzięgielowa, Jerzego Kłodę z Ustronia, Jana Machalicę z Bielska, Jarosława Mazura z Drogomyśla, Adama Pastuchę z Dębowca, Krystynę Penkałę z Cieszyna, Marka Rymorza ze Skoczowa, Krzysztofa Szklorza z Goleszowa, Jerzego Sikorę z Goleszowa, Przemysława Sztwiertnię z Wisły Jawornika, Aleksandrę Trybuś-Cieślar z Cieszyna i Annę Wantulok z Jaworza.

Pierwszymi zastępcami zostali Paweł Molin z parafii w Wiśle oraz Edward Markuzel z parafii w Ustroniu.

Diecezja cieszyńska ma 13 miejsc w Synodzie Kościoła. Pośród wybranych delegatów z diecezji cieszyńskiej sześcioro będzie w Synodzie Kościoła po raz pierwszy.

Wybory w Diecezji Cieszyńskiej prowadził zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec.

Z kolei w trakcie obrad Synodu Diecezji Warszawskiej wybrano ks. Wojciecha Rudkowskiego z parafii w Radomiu na radcę duchownego, a Elżbietę Byrtek z parafii Św. Trójcy w Warszawie na radcę świeckiego Rady Diecezjalnej. Dotychczasowy radca duchowny diecezji: ks. Marcin Undas ze Zgierza, nie kandydował.

Kuratorem diecezji wybrany został ponownie Karol Werner z parafii w Łodzi.

Do Synodu Kościoła wybrano (w kolejności alfabetycznej): Aldonę Karską z parafii św. Trójcy w Warszawie, Jarosława Płuciennika z parafii w Łodzi oraz Andrzeja Weigle z parafii św. Trójcy w Warszawie. Zastępcą został Leszek Orawski z parafii w Zgierzu.  

Wybory w Diecezji Warszawskiej prowadzili radcy Konsystorza: ks. Janusz Staszczak i Bożena Polak.

W następnym tygodniu odbędą się Synody diecezjalne w diecezjach: katowickiej, pomorsko-wielkopolskiej i wrocławskiej, a za dwa tygodnie w mazurskiej.   

Obrady pierwszej sesji Synodu Kościoła XIV kadencji zwołano na 22 - 23 kwietnia 2017 w Warszawie.

Synod Kościoła jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór zwierzchnika Kościoła oraz radców Konsystorza oraz Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

W skład Synodu, wybieranego na 5-letnie kadencje, wchodzi Biskup Kościoła, biskupi diecezjalni, Ewangelicki Biskup Wojskowy, wiceprezes Konsystorza i kuratorzy diecezjalni, generalny wizytator nauczania kościelnego, 15 delegatów duchownych, wybranych przez ogólnopolską konferencję duchownych, 30 delegatów świeckich, wybieranych przez Synody Diecezjalne, przedstawiciel nauczycieli akademickich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przedstawicielka kobiet pełniących urząd diakona, przełożona Diakonatu "Eben-Ezer", przedstawiciele duszpasterstw środowiskowych, organizacji i stowarzyszeń kościelnych.    


wstecz

Filtruj wg daty