Typowanie na biskupa diecezji warszawskiej

Konferencja duchownych diecezji warszawskiej wytypowała kandydatów na urząd biskupa diecezjalnego.

W wyborach na urząd biskupa diecezjalnego duchowni wytypowali dwóch kandydatów: dotychczasowego zwierzchnika - bp. Jana Cieślara - uzyskał 10 głosów, oraz ks. Michała Makulę z Łodzi - uzyskał 5 głosów, trzy osoby się wstrzymały. Wybory zaplanowano na dzień 12 września br. w czasie obrad sesji Synodu Diecezjalnego.

Bp Jan Cieślar został wybrany zwierzchnikiem diecezji warszawskiej po tragicznej śmierci bp Mieczysława Cieślara w 2010 roku.

Na początku lutego 2021 roku kończy się także kadencja bp. Marcina Hintza - zwierzchnika diecezji pomorsko-wielkopolskiej.

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim zarówno zwierzchnik Kościoła jak i biskupi diecezjalni są wybierani na dziesięcioletnie kadencje. Przed zakończeniem kadencji przeprowadzana jest procedura wyborcza zgodna z prawem kościelnym. Biskup może startować w wyborach na kolejne kadencje. Duchowni typują do trzech kandydatów. Świeccy delegacji do Synodu także mogą typować swojego kandydata. Wyborów dokonują synodałowie. W przypadku wyboru na kolejne kadencje nie są przeprowadzane uroczystości wprowadzenia w urzędowanie.

Na zaproszenie zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca konferencja duchownych diecezji warszawskiej odbyła się w Centrum Luterańskim w Warszawie, 7 września br.


wstecz