Typowanie na OKD

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce wszyscy biskupi są wybierani na 10-letnie kadencje. Pod koniec kadencji są organizowane wybory.

Wybory Biskupa Kościoła zarządza Rada Synodalna na ostatnią sesję Synodu Kościoła przypadającą w kadencji urzędującego Biskupa Kościoła. 

Kandydatów może zgłaszać między innymi Ogólnopolska Konferencja Duchownych, dlatego przed wyborami odbywa się typowanie trzech kandydatów z grona czynnych duchownych.

Do wyborów na urząd Biskupa Kościoła Konferencja wytypowała: ks. Adama Malinę (50 głosów), bp. Waldemara Pytla (36 głosów) i bp. Jerzego Samca (34 głosy). 

 

Biskupa Kościoła wybierze Synod Kościoła na sesji, która odbędzie się w Warszawie w dniach 11-13 października 2019 roku.


wstecz