Uchwały Synodu Kościoła

W czasie obrad 2. sesji XIV Synodu Kościoła debatowano nad zgłoszonymi wnioskami i podjęto szereg uchwał. Rok 2018 ogłoszono Rokiem świadectwa Kościoła.

W uzasadnieniu wniosku napisano: "Rok świadectwa Kościoła odnosi się do tegorocznego jubileuszu Reformacji i wskazuje na jej skutki w postaci świadectwa o Chrystusie składanego we współczesnym świecie."

W trakcie obrad przyjęto ślubowanie czterech nowych synodałów, dokooptowanych przez Radę Synodalną: ks. Jerzego Belowa z Wydawnictwa Augustana, dk. Pawła Gumperta - dyrektora Centrum Misji i Ewangelizacji, dr Jerzego Sojkę - przedstawiciela Komitetu Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej oraz ks. Władysława Wantuloka reprezentującego Stowarzyszenie Księży i Katechetów.

Nastąpiła zmiana w Prawie Finansowym Kościoła. Wszystkie parafie, diecezje i inne jednostki kościelne zobowiązane są do opłacania składek na rzecz Jednoty. Środki te wykorzystywane są m.in. jako dotacje dla parafii i instytucji Kościoła np. Diakonii Polskiej, które bez tego wsparcia nie mogłyby funkcjonować.

Dotychczas składki te wynosiły 7% od ofiar pieniężnych wpłacanych przez wiernych. Synod, na wniosek Konsystorza, obniżył ich do 6%. Intencją zmiany jest zwiększenie puli środków do dyspozycji parafii, które pochodzą z darowizn wiernych. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.         

W związku ze zmianami w systemie edukacji Synod zatwierdził do użytku nową podstwę programową lekcji religii i program nauczania religii w klasach od I-VII. 

W czasie obrad Biskup Kościoła złożył sprawozdanie, w którym przypomniał najważniejsze wydarzenia i wyzwania, którymi żył Kościół na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy.

W swoim wystąpieniu Biskup odniósł się do hasła roku 2017: "Bóg rzekł: Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza." (Ez.36,26). Zauważył, że "choć jest tak wielu ludzi, którzy określają się jako wierzący chrześcijanie to jakoś trudno zauważyć miłość, szacunek dla drugiego, prawdomówność, pokorę,  cierpliwość, uprzejmość. Raczej łatwiej spotkać zakłamanie, ksenofobię, mowę nienawiści, oczernianie, ataki, wyszydzanie."

Biskup Samiec podkreślił, że przemianę serca może dokonać tylko Zbawiciel. "Dziś znów potrzebujemy modlitwy o to, aby Duch Święty dotykał się nas i dawał nowe serce i nowego ducha do naszych wnętrz."

Szczegóły Sprawozdania Biskupa Kościoła są dostępne: tutaj

Następna, 3. sesja Synodu Kościoła odbędzie się w Warszawie, w dniach od 6 do 8 kwietnia 2018 roku.


wstecz

Filtruj wg daty