Uchwały Synodu Kościoła

Odbyła się 10. sesja Synodu Kościoła. Po raz kolejny synodałowie obradowali w trybie zdalnym.

Obrady odbyły się w dniach 23 i 24 kwietnia 2021 r. w trybie zdalnym. Materiały synodalne w tym m.in. sprawozdania Biskupa Kościoła, Rady Synodalnej i Konsystorza zostały udostępnione wcześniej. Sprawozdania zostały przyjęte przez Synod Kościoła.

Synod Kościoła podjął decyzję o przedłużeniu kadencji Prezesa Diakonii Polskiej oraz Dyrektor Generalnej o jeden rok ze względu na uwarunkowania związane z pandemią. Ponadto synodałowie zdecydowali o przekazaniu wniosków dotyczących ordynacji prezbiterskiej kobiet oraz wprowadzenia zasiłków macierzyńskich i ojcowskich dla duchownych do komisji synodalnych.

Synod zdecydował o ujednoliceniu strojów liturgicznych dla duchownych. Od 1 maja 2021 roku wszyscy duchowni będą mogli używać befek oraz białych lub czarnych koloratek.

Synod zakończył modlitwą bp Jerzy Samiec.


wstecz