Ułaskawienie Andrzeja Banerta

Biskup Kościoła ułaskawił Andrzeja Banerta - byłego proboszcza parafii w Kaliszu i przywrócił mu status duchownego.

Jednocześnie ks. Andrzej Banert został wpisany na listę emerytowanych duchownych.

Podejmując decyzję o zastosowaniu ułaskawienia Biskup Kościoła uwzględnił upływ czasu, zmianę postawy ukaranego, jego obecne zaangażowanie w życie Kościoła oraz wniosek Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej o przywrócenie ukaranemu praw wynikających z ordynacji.

Wraz z przywróceniem statusu osoby duchownych, ks. Banert stracił mandat członka Synodu Kościoła oraz mandat członka Synodu Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, które uzyskał jako osoba świecka.

Ks. Andrzej Banert został pozbawiony prawa sprawowania urzędu duchownego prawomocnym wyrokiem kościelnego Sądu Dyscyplinarnego w 2005 roku. Decyzja o ułaskawieniu została podjęta 20 grudnia 2019 roku.

Prawo ułaskawienia przysługuje zwierzchnikowi Kościoła na podstawie nowych Przepisów Dyscyplinarnych Kościoła, które obowiązują od 2017 roku.

Prawo to Biskup Kościoła zastosował po raz pierwszy.


wstecz