Uroczystości w Łęgutach

W czasie uroczystego nabożeństwa z okazji jubileuszu 280 lat poświęcenia ewangelickiego kościoła w Łęgutach koło Ostródy, Słowem Bożym służył bp Jerzy Samiec.

W niedzielę Świąt Zesłania Ducha Świętego, w dniu 21 maja 2018r., zborownicy parafii w Ostródzie wspólnie świętowali jubileusz filialnego kościoła w Łęgutach. W czasie nabożeństwa miała miejsce również uroczystość wstąpienia do Kościoła nowej parafianki.

W uroczytościach wziął udział zwierzchnik diecezji mazurskiej bp Paweł Hause, proboszcz parafii ks. Wojciech Płoszek, przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy Łęgut oraz wierni z Ostródy, Iławy, Pasłęka i Morąga czyli z całego obszaru obejmującego teren parafii.     

Kościół w Łęgutach wraz z przyległym cmentarzem jest obecnie jedynym wiejskim filiałem parafii w Ostródzie. W czasach przedwojennych na jej obecnym obszarze, obejmującym cztery powiaty Prus Wschodnich działało kilkadziesiąt parafii, skupiających dziesiątki tysięcy wiernych. Po wojnie, jeszcze w latach 50-tych wymienia się na tym terenie 12 zborów, w tym Łęguty.

Pierwsze powojenne nabożeństwa dla ludności pozostałej po II wojnie światowej prowadził do 1947 r. hrabia Hans von Lehndorff, wybitny chirurg, związany z opozycyjnym wobec nazistów Kościołem Wyznającym. Wg statystyki parafialnej z 1948 r. wraz z parafią w Mańkach i filiałem w Biesalu na tym terenie mieszkało łącznie ponad 1100 luteran, nad którymi opiekę duszpasterską z ramienia zwierzchnika diecezja ks. Edmunda Friszkego z Olsztyna sprawowała w latach 1947-1948 diakon Irena Heintze.

Jak wszędzie na Mazurach, po 1956 r. akcja łączenia rodzin, emigracja, asymilacja i ogólne starzenie się społeczeństwa sprawiły, że dziś Łęguty są jednym z czterech diasporalnych filiałów parafii w Ostródzie, a nabożeństwa odprawiane są dwa razy w miesiącu.

Od roku 2015 opiekę duszpasterską w Ostródzie sprawuje ks. Wojciech Płoszek.  


wstecz