W Krakowie obradował Konsystorz

W Krakowie, po spotkaniu z Komitetem Wykonawczym Światowej Federacji Luterańskiej, odbyło się posiedzenie Konsystorza.

Konsystorz podjął decyzję o dopuszczeniu do I egzaminu kościelnego (pro venia concionandi) mgr. teologii ewangelickiej: Mikołaja Kotkowskiego - praktykanta parafii w Gliwicach oraz Jarosława Sajdoka praktykanta parafii w Kętrzynie. 

Po zatwierdzeniu wyników egzaminu i weryfikacji pastoralnej kandydaci mogą być ordynowani na duchownych w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce.

Natomiast do II egzaminu kościelnego „pro ministerio” dopuszczeni zostali ks. Marta Zachraj-Mikołajczyk i ks. Paweł Mikołajczyk - oboje z parafii we Wrocławiu oraz ks. Halina Radacz z parafii w Żyrardowie.

Duchowny, który uzyskał pozytywny wynik egzaminu zyskuje prawa do pełnienia samodzielnej funkcji proboszcza-administratora parafii.

Ponadto Konsystorz przedłużył czynną służbę duchownych: ks. Haliny Radacz - do 31 lipca 2026 w parafii w Żyrardowie i bp. Waldemara Pytla - do 30 czerwca 2025 roku na stanowisku proboszcza parafii w Świdnicy.

Duchowni ewangeliccy, bez względu na płeć, przechodzą na emeryturę po ukończeniu 65. roku życia.  Równocześnie, przepisy Prawa Kościelnego dają możliwość przedłużenia czynnej służby duchownego maksymalnie o trzy lata.

Posiedzenie Konsystorza odbyło się 17 listopada 2022 roku w parafii w Krakowie.

Szczegóły: Wiadomości Urzędowe


wstecz