Wezwanie do modlitwy o młodzież i powołania

Zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec zachęca do włączenia do niedzielnych nabożeństw modlitw o młodzież oraz o powołania do służby duchownego w Kościele.

Proponuje także, aby w czasie wszystkich nabożeństw majowych, w całej Jednocie Kościoła, zaśpiewać pieśń - modlitwę: "Ach ześlij Panie przebudzenie".

Poniżej zamieszczamy propozycję modlitwy:

Dobry Boże,

przychodzimy do Ciebie w modlitwie w trudnym pandemicznym czasie, żeby prosić o dar mądrości dla naszych bliskich, którzy w najbliższych tygodniach będą przystępować do egzaminów. Prosimy o wsparcie dla ośmioklasistów, maturzystów i osób zdających egzaminy zawodowe. Bądź z wszystkimi młodymi ludźmi, którzy zastanawiają się nad swoją przyszłością, poszukują powołania, troszczą się o to, co będzie dalej.

Daj im rozeznanie w skomplikowanym świecie, pomóż odróżniać dobro od zła, chroń przed wszelkim niebezpieczeństwem, wzmacniaj ich odwagę do podejmowania wyzwań i rozbudź poczucie odpowiedzialności, aby wiedzieli, że są ważni i mogą wiele zdziałać.

Ostatni rok nie był łatwy dla młodych ludzi. Izolacja społeczna sprawiła, że zerwała się naturalna relacja łączącą nauczycieli i uczniów, a także samych uczniów i ich rówieśników. W wielu domach zabrakło miłości, zrozumienia i towarzyszenia. Dlatego prosimy o wyposażenie nas wszystkich w wiarę, nadzieję i miłość. Niech nie będą to tylko slogany, ale wezwanie do codziennego stawania w obronie tych, którzy się źle mają. Prosimy o przemianę ludzi wszystkich pokoleń.

Wzmocnij zmęczonych, odnajdź zagubionych, posil osłabionych, napełnij sensem życie tych, którzy są w beznadziei, podtrzymuj zapał radosnych i wspieraj aktywnych w walce o godność drugiego człowieka.

O to wszystko Boże prosimy dla młodych ludzi, którzy są wśród nas i potrzebują Ciebie. Przyznaj się do nich wtedy, gdy tego najbardziej potrzebują. Przebaczaj błędy i wskaż dobrą przyszłość.

Amen.


wstecz