Wielki Krzyż Zasługi dla bp Samca

Prezydent Niemiec oznaczył bp. Jerzego Samca Wielkim Krzyżem Zasługi za działania na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

W Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec, ambasador Rolf Nikel wręczył bp. Jerzemu Samcowi, zwierzchnikowi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

Odznaczenie przyznał bp. Samcowi Prezydent Federalny Frank-Walter Steinmeier w uznaniu zasług na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia oraz wkład w ponadnarodową współpracę między Kościołami. Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec to niemieckie odznaczenie państwowe za zasługi cywilne, jedyny order Republiki Federalnej Niemiec nadawany przez władze federalne.

W wygłoszonej laudacji Ambasador wymienił zasługi bp. Samca dla społeczności niemieckojęzycznej w Warszawie. „W roli zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce pracuje ksiądz biskup na rzecz pojednania między narodami na zasadach chrześcijańskich. Jest ksiądz biskup zawsze dostępny, aby pomagać i prowadzić wszystkich wierzących. Twoja duchowa propozycja dla człowieka jest naznaczona luterańskimi sola:  sola gratia, sola scriptura, sola fide, solus Christus. Promujesz otwartą i pełną współczucia postawę społeczeństwa opartą na chrześcijańskiej miłości. Szczególnie ważny jest dla ciebie los uchodźców i imigrantów. W ten sposób przyczyniasz się do obiektywnego dialogu na ten kontrowersyjny temat" - podkreślił Ambasador.

Dziękując za wręczone odznaczenie bp Samiec zaznaczył, że traktuje je jako wyróżnienie dla Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce za pielęgnowanie przyjacielskich i partnerskich relacji z naszymi braćmi w Kościołach partnerskich w Niemczech.
 
Biskup Kościoła w swoim przemówieniu wspomniał o wyzwaniach jakie stały przed poprzednimi pokoleniami w kontekście zarówno walk o niepodległość jak i wojen. „Poranieni przez II wojnę światową, poranienie tragediami jakie miały wtedy miejsce, to pokolenie szukało sposobu jak żyć po tym wszystkim co się wydarzyło (…) Pokolenie to musiało szukać wzajemnego przebaczenia, a także dróg pojednania, budowania tych dróg pojednania. Ważne jest, że udało się te drogi zbudować”.
 
Bp Samiec mówił również o wyzwaniach jakie stoją przed współczesnym pokoleniem. Podkreślił, że „powinniśmy walczyć o pokój, o utrzymywanie partnerskich relacji, które z takim wysiłkiem zostały zbudowane i które tak łatwo różnymi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami, posunięciami można zniszczyć. Musimy walczyć o to, aby relacje przyjaźni funkcjonowały między narodami”. Bp Samiec powiedział także, że powinniśmy walczyć z ksenofobią i odradzającym się nacjonalizmem, walczyć z wykluczaniem ludzi, by tworzyć otwarte społeczeństwo i otwarty Kościół.
 
Dodał, że jako pokolenie musimy podjąć wyzwanie i zadać sobie pytanie, co z tymi, którzy uciekają, uchodźcami, ale też migrantami zarobkowymi. Winniśmy też z pokorą spojrzeć na samym siebie, gdyż wielu Polaków wyemigrowało z Polski właśnie w celach zarobkowych. Przed dzisiejszym pokoleniem stoi również troską o miliony tych, którzy głodują oraz walczyć ze współczesnym niewolnictwem. Bp stwierdził, że „jako chrześcijanie podejmujemy się tych zadań w imieniu Jezusa Chrystusa, bo on nakazał nam przede wszystkim kochać wszystkich ludzi, nikogo nie wykluczać”.
 
Zachęcił do działania w swoich własnych społecznościach, szukania możliwości do działania, do reagowania, gdy do głosu dochodzą hasła czy czyny pełne nienawiści, gdy pojawia się mowa nienawiści. Swoją refleksję bp Samiec zakończył pytaniem „co zostawimy naszym dzieciom i wnukom; czy świat, który będzie skłócony, czy może świat, w którym ludzie będą żyli w pokoju i dobrobycie. Bardzo wiele zależy od nas i od naszych postaw”.

Uroczystość miała miejsce 24 maja 2018 r. w Warszawie. 
 


wstecz