Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Po raz pierwszy inauguracja akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2018 odbyła się w Centrum Luterańskim w Warszawie.

Inauguracja XXV edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom odbyła się 29 listopada w Centrum Luterańskim  w Warszawie. Wzięli w niej udział dyrektorzy Caritas Polska, Diakonii Polskiej oraz prawosławnego Eleosu. Obecni byli także m.in. bp Jerzy Samiec, kardynał Kazimierz Nycz oraz abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski.  

W uroczystości wzięły udział także dzieci z chóru Quasi Angeli ze Szkoły Podstawowej nr 75 oraz z parafii ewangelickich, katolickich i prawosławnych w Warszawie. Podczas uroczystości dzieci zadawały pytania dorosłym uczestnikom m.in. o to czym jest ekumenizm, dlaczego dzieci są ważne dla Kościoła, jak Kościoły pomagają potrzebującym, czy tylko w Wigilię pomagamy dzieciom?

Na koniec spotkania odczytano życzenia od dzieci, które zostały zapisane na kolorowych serduszkach i napłynęły z całej Polski. Sercami pełnymi życzeń udekorowano choinkę.

Świece zapalili wspólnie dyrektorzy organizacji charytatywnych. 25-lecie akcji obchodzi w br. Caritas Polska. Pomysł Wigilijnej Świecy Caritas zrodził się w 1993 r. w ośrodku pomocy dzieciom niepełnosprawnym w Rusinowicach. Rok później światło świecy zajaśniało na stołach w całej Polsce.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest wspólnie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską), Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

Od 19 lat Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest wspólnym, ekumenicznym dziełem. Jak podkreślają organizatorzy akcji, świeca Caritas „to nie tylko płomień na stole wigilijnym, ale przede wszystkim realna pomoc potrzebującym i uwrażliwianie na potrzeby tych, którzy są w potrzebie”.

W ramach ekumenicznej akcji Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP rozprowadzi 11 tys. świec. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom. Celem akcji jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz ich ochrona przed marginalizacją w życiu społecznym.
 


wstecz