Wizyta Ambasadora Niemiec

Ambasador Niemiec, dr Arndt Freytag von Loringhoven, złożył w Centrum Luterańskim wizytę zwierzchnikowi Kościoła, bp. Jerzemu Samcowi.

Wizyta była związana z niedawnym objęciem przez Ambasadora placówki dyplomatycznej w Warszawie. Rozmowy dotyczyły  dalszej, wzajemnej współpracy.

W rozmowie bp Jerzy Samiec podkreślił dotychczasową dobrą współpracę z Ambasadą Niemiec oraz dobre, partnerskie relacje, które łączą Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce z Kościołami Ewangelickimi w Niemczech.

Kościoły ewangelickie w Polsce i w Niemczech od lat zaangażowane są w prace na rzecz pojednania i dobrych sąsiedzkich relacji polsko-niemieckich. W dyskusji poruszono również temat współpracy pomiędzy instytucjami diakonijnymi w Polsce i w Niemczech oraz działalności ewangelickiego duszpasterstwa niemieckojęzycznego w Warszawie.

Dr Arndt Freytag von Loringhoven urodził się w Monachium w 1956 roku. Pracował na placówkach dyplomatycznych w Paryżu i Moskwie, był Ambasadorem w Czechach. Pełnił również odpowiedzialne stanowiska w instytucjach międzynarodowych był m.in. zastępcą Sekretarza Generalnego NATO ds. Wywiadu i Bezpieczeństwa oraz pełnomocnikiem do spraw zasadniczych Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec.

Spotkanie odbyło się 3 grudnia 2020 roku w Centrum Luterańskim w Warszawie.


wstecz