Wizyta gości z USA

W ramach projektu pilotażowego Światowej Federacji Luterańskiej przebywała w Polsce delegacja Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ameryki.

Projekt ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy Kościołami członkowskimi Światowej Federacji Luterańskiej. Międzyregionalny program zakłada, że dwa wybrane Kościoły wskażą tematy do dyskusji, a przedstawiciele Kościołów odbędą podróż studyjną, w której poznają działalność Kościoła w wybranym zakresie tematycznym. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce i Kościół Ewangelicko-Luterański w Ameryce jako tematy do dyskusji  wybrały m.in. edukację.

Podczas pobytu w Polsce dr Mary Streufert i ks. dr Roger Willer zapoznali się z działalnością edukacyjną Kościoła ewangelickiego w Polsce. W Warszawie spotkali się z kierownictwem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Fundacji „Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe”, poznali działalność Diakonii Polskiej i ofertę edukacyjną dwóch warszawskich parafii luterańskich.

W Centrum Luterańskim spotkali się ze zwierzchnikiem Kościoła bp. Jerzym Samcem.

Następnie brali udział w sesji Instytut Pastoralnego w Wiśle Jaworniku. Podczas pobytu na Śląsku Cieszyńskim odwiedzili również szkoły Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.

We Wrocławiu gościli w parafii ewangelickiej, Domu Seniora, Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej oraz Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra, zapoznając się z szeroką działalnością edukacyjną i diakonijną.

W Krakowie goście zapoznali się z pracą parafialną i ofertą edukacyjną, a ks. dr Roger Willer czynnie uczestniczył w niedzielnym nabożeństwie.

Wizyta miała miejsce w dniach 30 stycznia - 6 lutego 2018 r.


wstecz