Wizyta Marszałka Senatu

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przebywał z wizytą u ewangelików na Śląsku Cieszyńskim by przekazać życzenia świąteczno-noworoczne.


Marszałek Grodzki wraz z dyrektor Gabinetu Marszałka - Małgorzatą Daszczyk, odwiedzili m.in. Muzeum Protestantyzmu oraz szkoły ewangelickie w Cieszynie, Dom Opieki i Diakonat w Dzięgielowie oraz kościoły w Ustroniu, Cieszynie i Wiśle.

We wszystkich tych miejsca goście mieli okazję zapoznać się z misją Kościoła zarówno w aspekcie duszpasterskim jak i historycznym.

Ponadto goście spotkali się także z przedstawicielami władz samorządowych związanych z Kościołem ewangelickim z Cieszyna, Ustronia, Goleszowa, i innych miejscowości Śląska Cieszyńskiego. W spotkaniach marszałkowi towarzyszył bp Adrian Korczago.  

Ostatnim miejscem wizyty była Wisła gdzie odbyło się spotkanie się z licznie zgromadzonymi ewangelikami, przedstawicielami lokalnych społeczności. Obecny był zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, który w swoim przemówieniu zaprezentował działalność i różnorodność całego Kościoła oraz przekazał Marszałkowi upominki. 

W spotkaniu w sali Domu Zborowego im. ks. bp. Andrzeja Wantuły uczestniczyli ponadto bp Marian Niemiec, zwierzchnik Diecezji Katowickiej, Prezes Synodu Kościoła ks. dr Adam Malina, reprezentanci Konsystorza, duchowni Diecezji Cieszyńskiej, przedstawiciele życia społecznego – radni Sejmiku Śląskiego, radni powiatu cieszyńskiego, burmistrzowie, wójtowie, radni miejscy i gminni, lekarze, nauczyciele, przedsiębiorcy, rolnicy i młodzież.

Szczegóły: luteranie.pl


wstecz