Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich

W Centrum Luterańskim w Warszawie odbyło się spotkanie bp. Jerzego Samca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. Rozmawiano m.in. o potencjalnych płaszczyznach współpracy Kościoła i RPO.
Celem rozmowy była wymiana doświadczeń w zakresie pracy na rzecz społeczeństwa, a także omówienie aktualnych wyzwań i możliwości nawiązania współpracy w przyszłości.

W spotkaniu uczestniczyli także Hanna Machińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich i Andrzej Stefański, główny koordynator ds. projektów regionalnych w biurze RPO oraz Ewa Śliwka, dyrektor biura Konsystorza i ks. Łukasz Ostruszka, asystent biskupa Kościoła.

 

Spotkanie odbyło się w Centrum Luterańskim w Warszawie, 7 lutego 2019 r.

Instutycja Rzecznika Praw Obywatelskich została powołana w 1988 roku. Rzecznik stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Monitoruje wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Od 2015 roku Rzecznikiem Praw Obywatelskich jest dr Adam Bodnar.


wstecz