Wręczono Nagrodę Kościoła

W Centrum Luterańskim w Warszawie wręczono Nagrodę Kościoła im. królewny Anny Wazówny przyznaną w 2020 roku  przedstawicielkom Związku Ewangelickich Kobiet w Niemczech  (Evangelische Frauen in Deutschland – EFiD).

Z uwagi na pandemię koronawirusa uroczystość została przesunięta w czasie.

Związek przez blisko 40 lat włączał się w projekt wspierający Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” działając w ten sposób na rzecz polsko-niemieckiego pojednania.

Obecni byli m.in. przedstawiciele władz Kościoła, dwóch stołecznych parafii ewangelickich, EFiD, Centrum Zdrowia Dziecka, Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, Klubu Inteligencji Katolickiej.

Uroczystość odbyła się 20 maja 2022 w Warszawie.


wstecz