Współpraca z Archiwami Państwowymi

Biskup Jerzy Samiec podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych a Kościołem Ewangelicko - Augsburskim w Polsce.

Uroczystość miała miejsce 27 stycznia 2017 r. w Centrum Luterańskim w Warszawie. Archiwa Państwowe reprezentował dr Wojciech Woźniak - Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.  

Współpraca obejmie pomoc merytoryczną w zakresie zarządzania zasobami archiwalnymi zgromadzonymi przez Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Dotyczyć ona będzie ewidencjonowania, zabezpieczania i udostępniania zasobów archiwalnych Kościoła.

W tym celu archiwa państwowe udostępnią Kościołowi system teleinformatyczny służący do zarządzania dokumentacją archiwalną, zapewnią także pomoc w digitalizacji i przechowywaniu kopii najcenniejszych materiałów w Centralnym Repozytorium Cyfrowym. Informacja o zbiorach Kościoła zostanie również opublikowana w ogólnopolskim systemie informacji archiwalnej.


wstecz

Filtruj wg daty