Wybory na Synodzie mazurskim

Obradujący w Mikołajkach Synod Diecezji Mazurskiej wybrał Radę Diecezjalną w niezmienionym składzie. Na wyborach delegatów do Synodu Kościoła XIV kadencji zakończono proces wyborczy najwyższej władzy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Synod Diecezji Mazurskiej ponownie wybrał Wandę Wróblewską z parafii w Kętrzynie na Kuratora Diecezji, a ks. Tomasza Wigłasza z Białegostoku i Ryszarda Jerosza ze Szczytna na radców Rady Diecezjalnej. Zastępcą radcy duchownego został ks. Bogusław Juroszek z parafii w Mikołajkach. 

Diecezja Mazurska jest jedyną diecezją w Kościele gdzie Rada Diecezjalna będzie kontynułowała swoją służbę w niezmienionym składzie osobowym. 

Wybrano również diecezjalną Komisję Rewizyjną.

Ponadto odbyły się wybory delegatów do Synodu Kościoła XIV kadencji. Wybrano (w kolejności alfabetycznej): Ryszarda Jerosza ze Szczytna, Roberta Kempę z Giżycka oraz Krzysztofa Różańskiego z Białegostoku.

Pierwszym zastępcą została Kinga Januszko z parafii w Sorkwitach.

Wybory w Diecezji Mazurskiej prowadzili zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec oraz wiceprezes Konsystorza Adam Pastucha.

Obrady pierwszej sesji Synodu Kościoła XIV kadencji zwołano na 22 - 23 kwietnia 2017 w Warszawie.

Synod Kościoła jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór zwierzchnika Kościoła oraz radców Konsystorza oraz Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

W skład Synodu, wybieranego na 5-letnie kadencje, wchodzi Biskup Kościoła, biskupi diecezjalni, Ewangelicki Biskup Wojskowy, wiceprezes Konsystorza i kuratorzy diecezjalni, generalny wizytator nauczania kościelnego, 15 delegatów duchownych, wybranych przez ogólnopolską konferencję duchownych, 30 delegatów świeckich, wybieranych przez Synody Diecezjalne, przedstawiciel nauczycieli akademickich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przedstawicielka kobiet pełniących urząd diakona, przełożona Diakonatu "Eben-Ezer", przedstawiciele duszpasterstw środowiskowych, organizacji i stowarzyszeń kościelnych.   


wstecz

Filtruj wg daty