Wybrano proboszcza w Jastrzębiu

Ks. Marcin Ratka-Matejko został wybrany nowym proboszczem parafii w Jastrzębiu - Zdroju. Otrzymał on 238 głosów parafian z 303 osób głosujących.Wybory odbyły się w czasie Zgromadzenia Parafialnego 7 kwietnia 2019 roku. Pozostali kandydaci uzyskali: ks. Dariusz Lerch z Ustronia 54 głosy, a ks. Marcin Liberacki z Poznania 10 głosów. W jastrzębskiej parafii było 474 osób uprawnionych do głosowania.

Ks. Marcin Ratka-Matejko był dotychczas wikariuszem parafii w Skoczowie. Wprowadzenie w urząd nowego proboszcza nastąpi po zatwierdzeniu wyborów przez Konsystorz.

Nowy proboszcz zastąpi przechodzącego na emeryturę ks. Jana Raszyka, co nastąpi w czerwcu 2019 roku.

Ks. Marcin Ratka-Matejko ma 32 lata. Pochodzi z parafii w Mikołowie. Po ukończeniu studiów teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ordynowany na duchownego w 2013 roku.

Jest członkiem Rady Systemu Internetowego Kościoła (SIKEA) oraz redaktorem profilu Kościoła na Facebook. 

Ks. Marcin Ratka-Matejko wraz z żoną Sylwią mają córki Elżbietę i Emilię.


wstecz