Wydano Komentarz do prawa kościelnego

Wydawnictwo C.H. Beck wprowadziło do sprzedaży: „Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Komentarz” pod red. Jakuba Cebuli. Jest to pierwsza publikacja komentarza do prawa Kościoła ewangelickiego w Polsce.

Komentarz stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki dotyczącej prawa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Polsce oraz przepisów regulujących stosunki Państwa oraz Kościoła. Obejmuje swoim zakresem zarówno przepisy ustawowe, jak i szczegółowe przepisy wewnętrzne. Komentarz omawia m.in. strukturę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, jego organizację, działalność, sprawy majątkowe, wykonywanie władzy w Kościele itp.

Wydawnictwo C.H. Beck specjalizuje się w wydawaniu fachowych publikacji z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz literatury obcojęzycznej.

Publikacja zawiera omówienie następujących aktów prawnych:

Ustawy z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP,
    Zasadniczego Prawa Wewnętrznego,
    Regulaminu Parafialnego,
    Regulaminu Diecezjalnego,
    Przepisów Dyscyplinarnych,
    Pragmatyki służbowej.

Celem komentarza jest wyczerpujące omówienie zagadnień zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej. Kwestie teologiczne poruszone są jedynie w celu wyjaśnienia i interpretacji przepisów oraz przyczyn (ratio legis) regulacji.

Ze względu na obszerność zagadnień, w znacznej mierze nigdy dotąd niekomentowanych, przygotowanie obecnego wydania Komentarza trwało ponad pięć lat, angażując zarówno teoretyków jak i praktyków. Wśród autorów są: Dawid Binemann-Zdanowicz, Michał Hucał, Artur Jakubanis, Jakub Kabza, Roman Pracki, prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Ewa Śliwka i Rafał Tarnogórski.

Dnia 9 października br. odbędzie się w Krakowie konferencja nawiązująca do tematyki publikacji: „Kościół Ewangelicko Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne” przygotowana w związku z obchodami jubileuszu 500 lat Reformacji. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Patronują konferencji: Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński.

Szczegółowy program konferencji oraz rejestracja online dostępne TUTAJ

źródło i zdjęcie: C.H.Beck
 


wstecz

Filtruj wg daty