Z wizytą u waldensów

Zwierzchnik Kościoła, bp Jerzy Samiec przebywał z wizytą studyjną w Ewangelickim Kościele Waldensów we Włoszech.

Program wizyty obejmował szereg spotkań z przedstawicielami Kościoła w Rzymie, gdzie waldensi prowadzą uczelnię kształcącą przyszłych duchownych. 

Wizyta odbyła się w dniach od 22-26 października 2018 roku.

Ewangelicki Kościół Waldensów liczy we Włoszech ok. 30 000 wiernych. Podzielony jest na 137 parafii i ma ok. 130 osób duchownych. Posiada seminarium duchowne w Rzymie. Prowadzi również własne wydawnictwo, szkoły, szpitale i instytucje socjalne.

Wywodzi z nauczania Piotra Valdo, który około roku 1170 na skutek doświadczenia religijnego, podczas słuchania pieśni na kanwie historii z Nowego Testamentu śpiewanych przez wędrownego trubadura, postanowił rozdać swój majątek ubogim i wieść życie podróżującego po świecie ewangelisty, zachęcając do podobnego stylu życia innych. Pierwsze zbory powstały w alpejskiej części Piemontu, w regionie zwanym Doliną Waldensów (Valli Valdesi). W 1532 wspólnota przyjęła doktrynę reformowaną i pomimo krwawych prześladowań ze strony katolickiej przetrwała w trudno dostępnych górskich dolinach Alp okres kontrreformacji. W 1848 na mocy edyktu tolerancyjnego waldensi uzyskali prawo wyznawania wiary i zjednoczyli się w jeden kościół, który przyjął nazwę Kościoła Waldensów.

Na terenie dzisiejszej Polski waldensi byli również obiektem prześladowań. W roku 1315 w Świdnicy spalono na stosie przeszło 50 waldensów, a około roku 1392 w Szczecinie odbył się proces przeciwko 400 członkom tego ugrupowania. 


wstecz