Z wizytą w Watykanie

Bp Jerzy Samiec wraz z delegacją Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) przebywali w Rzymie. W ramach wizyty delegacja spotkała się na prywatnej audiencji z papieżem Franciszkiem.

– Z tej podróży nie możemy zawrócić. Jednak, idąc naprzód, jesteśmy niepokojeni przez mroczne wspomnienia z naszej przeszłości. To właśnie one zaciemniają drogę, do której zaprasza nas Bóg – powiedział abp Panti Filibus Musa, prezydent ŚFL w pozdrowieniu do Biskupa Rzymu.

W swoim pozdrowieniu abp Musa przypomniał, że w bieżącym roku mija 500 lat od ekskomuniki ks. dr. Marcina Lutra. – Wprawdzie nie możemy zmienić historii, ale możemy ją opowiedzieć w taki sposób, aby niosła obietnicę lepszej przyszłości, stając się w ten sposób opowieścią o pojednaniu – mówił abp Musa.

Dziękując za pozdrowienia, papież Franciszek podkreślił, że delegacja ŚFL przybywa do Rzymu w dniu upamiętniającym odczytanie Wyznania augsburskiego. – Dziękuję wam i wyrażam swoją nadzieję, że wspólna refleksja nad Confessio Augustana (CA) przysłuży się w obliczu 500. rocznicy jej odczytania naszej ekumenicznej drodze – mówił papież.

Żegnając się z Franciszkiem bp Jerzy Samiec przekazał papieżowi pozdrowienia z Polski oraz zaprosił go do Krakowa na Zgromadzenie Ogólne ŚFL. Dziękując bp. Samcowi, Franciszek poprosił go o modlitwę w intencji swojej i swojej służby.

W trakcie trzydniowego pobytu w Rzymie bp Samiec brał udział w spotkaniach roboczych delegacji ŚFL w siedzibie Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, które odbyło się na zaproszenie i pod przewodnictwem kard. Kurta Kocha. Poruszano tematy związane z ewaluacją spotkania w Lund/Malmö w aspekcie diakonijnym i teologicznym, a także poruszano bieżące problemy bilateralnego dialogu rzymskokatolicko-luterańskiego.

W trakcie rozmów z kard. Kochem, bp Jerzy Samiec opowiedział o sytuacji ekumenicznej w Polsce oraz poruszył temat dokumentu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego małżeństw mieszanych wyznaniowo, który 10 lat temu utknął w watykańskich dykasteriach.

czytaj więcej: ewangelicy.pl
zdjęcia: © Vatican Media


wstecz