Zakończono lustrację w Kościele

W Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące trzynaście lat badań nad inwigilacją Kościoła przez organa bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

Spotkanie członków Kolegium Komisji Historycznej i zespołów badających Komisji Historycznej odbyło się 29 stycznia 2020 roku w Centrum Luterańskim w Warszawie.
 

Od roku 2007 do końca 2019 roku zespoły tych dwóch gremiów powołanych przez Synod Kościoła przebadały wszystkie akta wiązane z inwigilacją Kościoła, zgromadzone i udostępnione w Instytucie Pamięci Narodowej.

Tym samym Komisja Historyczna Kościoła zakończyła swoje prace.

We wspólnym spotkaniu uczestniczyli obecni członkowie Komisji i Kolegium, oraz dr Jan Szturc (w latach 2007-2009 członek południowego zespołu badającego) oraz konsultant Komisji prof. Andrzej Friszke.

W trakcje spotkania dyskutowano o formie przedstawienia raportu z prac Komisji i Kolegium, który, zgodnie z zapisami Statutu, powinien zostać przedstawiony Synodowi Kościoła. 


wstecz