Zebrano pomoc dla Morii

Dzięki wsparciu wielu osób udało się zebrać sumę 36 962,52 zł. To bardzo ważny znak wsparcia i solidarności dla wolontariuszy i osób zaangażowanych w pomoc na Lesbos, jak i dla partnerskiego Kościoła Hesji i Nassau, który współpracuje przy realizacji prowadzonych tam projektów.

Środki zostały przekazane i będą przesłane wkrótce dla organizacji Lesvossolidarity (LeSol). Organizacja LeSol, działająca dzięki wolontariuszom i darowiznom, stworzyła przyjazne i humanitarne miejsce pomocy uchodźcom na wyspie Lesbos. Jednym głównych działań było prowadzenie obozu, który przeznaczony był dla szczególnie wrażliwych grup uchodźców: dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży, chorych oraz osób starszych.

Ks. Sabine Müller-Langsdorf, zajmująca się pracą na rzecz pokoju w kościele Hesji i Nassau, która jest w kontakcie z organizacją LeSol pisze - Proszę, poza finansowym wsparciem, módlcie się o tych wspaniałych ludzi, zaangażowanych w LeSol. Oni tego potrzebują, nawet jeśli nie są w stanie czasami wierzyć w dobrego Boga.

 


wstecz