Zjazd Gnieźnieński

Pod hasłem "Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa" odbył się XI Zjazd Gnieźnieński. Bp Samiec po raz pierwszy witał uczestników Zjazdu Gnieźnieńskiego jako prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec podkreślił, że wolność to temat, o którym trzeba jak najwięcej rozmawiać. "Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie ma pełnej wolności, zawsze jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni, ale to, w jaki sposób sami siebie ograniczamy wypływa z naszej odpowiedzialności, z naszej dojrzałości. Wspólne organizowanie zjazdów świadczy o dojrzałości jaką posiadamy jako Kościoły" - powiedział.

Prymas Polski abp Wojciech Polak - gospodarz zjazdu - podkreślił, że Zjazd Gnieźnieński jest nie tylko wydarzeniem ekumenicznym, ale też miejscem dialogu reprezentantów różnych opcji społecznych i politycznych. Nawiązując do tematu zjazdu podkreślił, że "życie ludzi wolnych to życie ludzi odpowiedzialnych, to życie ludzi którzy są zdolni do dialogu i zdolni do budowania".

W ramach XI Zjazdu Gnieźnieńskiego odbyło się także spotkanie zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej z Prezydentem Andrzejem Dudą.

Częścią zjazdu była ekumeniczna droga wolności, którą prowadzili przedstawiciele 10 Kościołów chrześcijańskich. Po nabożeństwie biskupi i inni duchowni różnych wyznań wręczali zebranych pamiątkowe wydania Biblii Ekumenicznej opatrzonej logiem Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Zjazd odbył się w Gnieźnie w dniach 21-23 września 2018. Wydarzenie miało charakter ekumeniczny i międzynarodowy. Gromadziło chrześcijan różnych wyznań, liderów stowarzyszeń, wspólnot i środowisk kościelnych, polityków, duchownych i ludzi nauki, którzy podejmowali refleksję nad wolnością i źródłami nadziei dla Polski i Europy.

Trzydniowe spotkanie wypełniły panele dyskusyjne, debaty, spotkania warsztatowe i modlitwa. Wśród zaproponowanych tematów była m.in. sprawa kryzysu migracyjnego, kwestia postrzegania patriotyzmu i miejsca Polski w Europie. W wydarzeniu wzięło udział ok. 1 tys. uczestników, w tym ok. 40 prelegentów z Polski i świata.

W organizacji Zjazdu współpracuje 10 Kościołów: oprócz Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego - wszystkie Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Zielonoświątkowy. Każdego dnia modlitwę przed obradami poprowadzi trzech kapelanów zjazdu, reprezentujących trzy tradycje chrześcijańskie: katolicką, prawosławną i ewangelicką.

Historia zjazdów gnieźnieńskich sięga roku 1000, kiedy to do Gniezna przybył cesarz Otton III. Wznowione w 1997 roku, nawiązujące do tamtego wydarzenia zjazdy były okazją do ważnych rozmów o kształcie jednoczącej się Europy, ekumenizmie, roli rodziny i wyzwaniach stojących przed chrześcijanami.

więcej czytaj: ekumenizm.pl

żródło: KAI


wstecz