Zmarł ks. Tadeusz Narzyński

W dniu 16 sierpnia 2014 roku, w wieku 81 lat, zmarł śp. ks. Tadeusz Narzyński - emerytowany proboszcz ewangelickiej parafii w Bydgoszczy.

Nabożeństwo żałobne odbyło się w sobotę 23 sierpnia w kościele Zbawiciela w Bydgoszczy. Zmarłego pożegnała rodzina,  wierni i duchowni Kościoła m.in. parafianie z Bydgoszczy, Torunia, Piły oraz duchowni z wszystkich diecezji Kościoła. Księdza Tadeusza Narzyńskiego żegnała rodzina: dwie córki z rodzinami oraz dwaj bracia.

W nabożeństwie uczestniczyli zwierzchnicy Diecezji: Mazurskiej – bp Rudolf Bażanowski, Warszawskiej – bp Jan Cieślar, oraz Pomorsko-Wielkopolskiej – bp Marcin Hintz, który wygłosił kazanie. Zwierzchnika Kościoła - bpa Jerzego Samca reprezentował biskup wrocławski Ryszard Bogusz, zastępca Biskupa Kościoła.

Śp. ks. Tadeusz Narzyński został pochowany na miejscowym cmentarzu ewangelickim.

Ks. Tadeusz Narzyński urodził się 21 maja 1933 roku w Warszawie jako drugi syn Teofila i Elżbiety z domu d'Orivol. Po ukończeniu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej został skierowany do służby w Ząbkowicach Śląskich. Tam pracował jako wychowawca, pod kierunkiem siostry diakonisy Nanny Uggla, w Ewangelickim Domu Dziecka do jego zamknięcia przez władze komunistyczne w roku 1962.

Został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 7 czerwca 1959 roku w Działdowie na Mazurach. Po ordynacji nadal służył w parafiach Dolnego Śląska: w Ząbkowicach Śląskich i w Kłodzku do 1974 roku.

W latach 1974-75 pracował w Toruniu, a od 1975 roku był mianowany administratorem parafii w Bydgoszczy. Po wyborach i wprowadzeniu w urząd proboszcza bydgoskiej parafii w roku 1984,  ks. Tadeusz Narzyński służył bydgoskim ewangelikom do przejścia na emeryturę w roku 1998.

Zmarły pozostawił córki z rodzinami oraz braci: ks. bp Janusza Narzyńskiego - emerytowanego Biskupa Kościoła i Juliusza Narzyńskiego - artystę plastyka z rodzinami.


wstecz