Zmarł śp. Bernard Rozwałka

W wieku 69 lat zmarł nagle mecenas Bernard Rozwałka - Prezes Rady Parafialnej parafii w Poznaniu, wieloletni delegat do Synodu Kościoła, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Śp. Bernard Rozwałka zmarł 29 sierpnia br. w Szczecinie.

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 7 września 2020, z ewangelickiego kościoła Łaski Bożej w Poznaniu. Początek uroczystości żałobnych o godzinie 11:00.Bernard Rozwałka urodził się w 17 lutego 1951 roku w Szczecinie.

Po studiach prawniczych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, związał się z tym miastem na stałe. Tam odbył aplikację sądową, a następnie adwokacką i był adwokatem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Przez wiele lat pracował w samorządzie adwokackim będąc członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, pełniąc w niej funkcję wicedziekana.

Przez blisko 30 lat był członkiem poznańskiej Rady Parafialnej oraz jej Prezesem.

W latach 1986-2011 był delegatem diecezji pomorsko-wielkopolskiej do Synodu Kościoła pięciu kadencji (od VIII do XII).  Działał w komisji prawnej Synodu. W Synodzie X kadencji był wiceprzewodniczącym Rady Synodalnej. W latach 2011-2016 był Rzecznikiem Dyscyplinarnym Kościoła.

Od 1983 r. był członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, w tym czasie przyczynił się do rozszerzenia działalności Towarzystwa na cały kraj. W 1985 r. pierwsze po rozszerzeniu Walne Zebranie Delegatów wybrało go prezesem Zarządu Głównego PTEw, a w 1987 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów wybrało go na tę funkcję na kolejną kadencję.

Pozostawił żonę i dwóch synów z rodzinami. 


wstecz