Zmarł śp. ks. Adam Podżorski

W Chorzowie, w wieku 64 lat, po ciężkiej chorobie, zmarł ks. Adam Podżorski - proboszcz parafii w Skoczowie.

Pogrzeb odbył się 1 września 2018 roku, z kościoła w Skoczowie na miejscowy cmentarz.

Ks. Adam Podżorski urodził się 23 grudnia 1953 w Ustroniu jako syn Rudolfa i Marii z domu Kotas. Konfirmowany został w parafii w Ustroniu gdzie prowadził Szkółki Niedzielne i spotkania młodzieżowe. Po maturze w Technikum Budowlanym w Cieszynie, rozpoczął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 1978 roku. 

Ordynowany na duchownego 19 listopada 1978 roku w Goleszowie, przez bp. Janusza Narzyńskiego został skierowany jako wikariusz diecezji katowickiej do służby w parafii w Wołczynie na Opolszczyźnie.

W 1984 wybrany został proboszczem parafii w Wołczynie. W 1998 roku rozpoczął służbę w parafii w Skoczowie najpierw jako wikariusz, od 1999 roku proboszcz pomocniczy, a od 2001 proboszcz parafii. 

W latach 1991-1998 był duszpasterzem ewangelizacyjno-misyjnym diecezji katowickiej, a w latach 2001-2014 duszpasterzem ewangelizacyjno-misyjnym diecezji cieszyńskiej Kościoła.

Był wieloletnim wykładowcą Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie gdzie prowadził wykłady z zakresu biblistyki i homiletyki oraz języka greckiego, co było jego wielką pasją.

Ks. Adam Podżorski był rówież zaangażowany w prowadzenie seminariów i wykładów biblijnych na Tygodniach Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie.

Pozostawił żonę Helenę z domu Glajcar, z którą przeżył w związku małżeńskim blisko 39 lat, a także troje dorosłych dzieci:  córkę Dorotę, syna Marcina wraz z rodziną - wikariusza w parafii w Cieszynie oraz syna Dawida.  


wstecz