Zmarł śp. ks. Cezary Jordan

W wieku 63 lat, po długiej chorobie, zmarł śp. ks. Cezary Jordan - proboszcz parafii ewangelickich w Zduńskiej Woli i w Wieluniu.

Śp. ks. Cezary Jordan zmarł 20 lutego 2021. Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się w sobotę, 27 lutego br. z kościoła ewangelickiego w Zduńskiej Woli na miejscowy cmentarz parafialny.

Śp. Cezary Jordan urodził się w Rybniku 16 lutego 1958 roku jako syn Teodora i Hildegardy z domu Uglorz. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu studiował teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1977-1982).

Praktykę przedordynacyjną odbywał w parafii w Mikołowie. Ordynowany na duchownego 15 kwietnia 1984 roku w Zduńskiej Woli, przez bp. Janusza Narzyńskiego w asyście ks. Mieczysława Cieślara i ks. Manfreda Uglorza.    

Po ordynacji skierowany został do służby wikariusza w parafii w Zduńskiej Woli. Był proboszczem administratorem parafii w Zduńskiej Woli (1987-1990), w Łasku (1987-2008) oraz - z przerwami - parafii w Wieluniu. 

W roku 1990 został wybrany proboszczem parafii w Zduńskiej Woli, gdzie służył Bogu i ludziom przez 37 lat.

Pozostawił żonę, syna i córkę z rodzinami.


wstecz