Zmarła pastorowa Emilia Czembor

W dniu 8 grudnia b.r., po długiej chorobie zmarła w wieku 69 lat ś.p. Emilia Czembor -  żona ks. dr Henryka Czembora - emerytowanego proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. Zmarła była zasłużonym pedagogiem, dyrektorem szkoły i działaczką samorządową oraz radną powiatową, współorganizatorką wielu akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących.

Śp. Emilia Czembor urodziła się 18 listopada 1942 r. w Bielsku-Białej. Studiowała na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej. Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera podjęła pracę asystenta na tej uczelni. Po zamieszkaniu w Ustroniu rozpoczęła pracę w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, a następnie w Szkole Podstawowej w Ustroniu. W 1991 r. została dyrektorem szkoły. Od 1988 r. pełniła funkcję radnej Miasta Ustroń, a od 1990 r. członka Zarządu Miasta. W latach 2000-2006 była przewodniczącą Rady Miasta Ustroń, a w latach 2006-2010 radną Powiatu Cieszyńskiego. Była wieloletnim Prezesem Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu. W roku 2008 została oznaczona laurem Srebrnej Cieszynianki. Pozostawiła: męża, trzech synów z rodzinami, bliższą i dalszą rodzinę.

Wyprowadzenie trumny odbyło się 8 grudnia br., o godzinie 16.00 z kościoła św. Jakuba w Ustroniu. Pogrzeb odbył się w poniedziałek - 12 grudnia o godzinie 13.00 - z tego samego kościoła na cmentarz ewangelicki w Starym Bielsku.


wstecz