Zmiany w duszpasterstwach

Od stycznia 2021 roku odpowiedzialność za służbę Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz Ogólnopolskiego Duszpasterstwa Młodzieży przejmują nowi duszpasterze.

Służbę Naczelnego Kapelana Wojskowego obejmuje ks. Marcin Makula z parafii w Golasowicach. Termin konsekracji ks. Makuli na biskupa wojskowego zostanie ogłoszony w późniejszym czasie. 

Dotychczasowy Naczelny Kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, bp płk Mirosław Wola, pozostanie proboszczem parafii w Gorzowie Wlkp.

W Ogólnopolskim Duszpasterstwie Młodzieży również następuje zmiana zwierzchnika. Od nowego roku służbę tę obejmie ks. Tymoteusz Bujok z Centrum Misji i Ewangelizacji (CME).

Tym samym służba wśród młodzieży na poziomie krajowym powraca do CME, gdzie była prowadzona do roku 2015 przez ówczesnego Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieży, ks. dr. Grzegorza Giemzę.


wstecz