Życzenia bpa Jerzego Samca

Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni”. Jakuba 5,13

Bóg przynosi nam zbawienie w Jezusie Chrystusie. Pozwala inaczej patrzeć na życie, przemijanie i śmierć. Narodziny Zbawiciela to otwarcie nowych możliwości, zaproszenie do odnowy naszego życia.

Niech nasze oczy będą szeroko otwarte, a nasze serca gotowe do przyjęcia drugiego człowieka. Dzielmy się ze sobą smutkiem, bo wtedy łatwiej jest go nieść i odnaleźć pocieszenie. Dzielmy się radością i przekazujmy ją dalej.

Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Niech Bóg nam błogosławi, dodaje siły, odwagi i miłości, abyśmy zawsze i wszędzie potrafili sobie wzajemnie towarzyszyć – w cierpieniu i w radości.

Wasz w Jezusie Chrystusie,
bp Jerzy Samiec


wstecz