Biskupi Diecezjalni

Biskup Diecezji Wrocławskej

bp Ryszard Bogusz

Bp Ryszard Bogusz urodził się 2 marca 1951 roku w Bielsku-Białej. W latach 1970–1975 studiował na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra. 11 lipca 1976 roku zostaje ordynowany w Kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu.

Od początku związany jest z parafią ewangelicką we Wrocławiu: najpierw jako wikariusz, potem administrator, a wreszcie od 1982 roku jako proboszcz. W 1989 roku zostaje zastępcą Biskupa Diecezji, a w 1992 roku Radcą Synodalnym Diecezji Wrocławskiej.|

Decyzją Synodu Diecezjalnego zostaje wybrany Biskupem Diecezji Wrocławskiej i 1 października 1994 roku uroczyście wprowadzony w urząd.

Od 2005 roku jest prezesem Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, zastąpił na tym stanowisku biskupa seniora Jana Szarka. Jest sekretarzem wrocławskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej oraz kuratorem polskiej sekcji Międzynarodowego Towarzystwa im. Dietricha Bonhoeffera. Jest także członkiem Kuratorium Ewangelickiego Ekumenicznego Stowarzyszenia Europa–Centrum we Frankfurcie n/Odrą. Jest członkiem Rady Fundacji Krzyżowa dla europejskiego porozumienia, członkiem fundacji charytatywnej Wrocław - Dortmund, jak również fundacji Ręce Rękom,

W uznaniu Jego społecznego zaangażowania odznaczony przez władze miasta odznaką „Zasłużony dla miasta Wrocławia i województwa wrocławskiego”. Za działania w dziedzinie ekumenicznej otrzymał „Nagrodę Brata Alberta”, a w 1989 roku nagrodę prestiżową „Wielkiej Wrocławskiej”.

W dowód uznania za pracę na rzecz pojednania i zbliżenia pomiędzy Polską a Niemcami uhonorowany został w 2000 roku Krzyżem Zasługi I Klasy Republiki Federalnej Niemiec, a w 2004 roku medalem Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Żonaty, ma syna.

Więcej: Diecezja Wrocławska Kościoła