Biskupi Diecezjalni

Biskup Diecezji Mazurskiej

bp Rudolf Bażanowski


Bp Rudolf Bażanowski urodził się 6 lutego 1953 roku,  w Kiczycach na Śląsku Cieszyńskim. Studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w latach 1973-1978.

Ordynowany na księdza 19 listopada 1978 roku, w Goleszowie. Z dniem ordynacji podjął funkcję wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie, gdzie wcześniej odbył praktykę kandydacką.

Od początku 1979 roku, do końca 1980 roku, był Duszpasterzem Młodzieżowym Diecezji Mazurskiej i Duszpasterzem Ewangelizacyjno-Misyjnym.

Dnia 29 kwietnia 1984 wybrano go na urząd proboszcza parafii w Kętrzynie. Pełnił także funkcję administratora parafii w Sorkwitach. W marcu 1991 roku, został wybrany na urząd seniora Diecezji Mazurskiej, rok później konsekrowany na biskupa tej Diecezji. W roku 2002 synod diecezjalny wybrał biskupa Rudolfa Bażanowskiego na drugą kadencję (2002-2012) a w roku 2012 na kadencję trzecią, jako zwierzchnika Diecezji Mazurskiej.

W lutym 1996 roku, został wybrany na urząd proboszcza parafii w Olsztynie, który sprawuje do dziś.

Więcej: Diecezja Mazurska Kościoła