Biskupi Diecezjalni

Biskup Diecezji Cieszyńskiej

bp Paweł Anweiler

Bp Paweł Anweiler urodził się w Kaliszu, dnia 16 czerwca 1950 r. Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukończył z tytułem magistra teologii ewangelickiej w roku 1974.

Po I egzaminie kościelnym "pro venia concionadi" został ordynowany na księdza ewangelickiego przez ks. biskupa prof. dr.Andrzeja Wantułę w dniu 24 lutego 1974 r. Pracę duszpasterską rozpoczął jako wikariusz w Kaliszu, następnie w Kępnie, w roku 1979 objął parafię w Częstochowie, gdzie w roku 1981 został wybrany jej proboszczem. 

Od roku 1985 jest członkiem Synodu Kościoła. Po konsekracji ks. bp Jana Szarka zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej na urząd Biskupa Kościoła, proboszczem Parafii w Bielsku (kościół Zbawiciela) został wybrany ks. Paweł Anweiler dotychczasowy proboszcz w Częstochowie, a w dniu 24 listopada 1991 r. synod diecezjalny Diecezji Cieszyńskiej wybierał ks. proboszcza Pawła Anweilera pierwszym biskupem diecezjalnym Diecezji Cieszyńskiej. Jego konsekracja na urząd biskupa oraz wprowadzenie na urząd Biskupa Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej odbyła się w kościele Zbawiciela w Bielsku - Białej w dniu 9 lutego 1992 r. Konsekratorem był Zwierzchnik Kościola ks. biskup Jan Szarek, a współkonsekratorami byli: ks. bp generalny Pawel Uhorskai (Bratysława), ks. bp Dieter Knall (Wiedeń) i ks. bp Władysław Volny (Czeski Cieszyn). W roku 2002 synod diecezjalny wybrał ks. biskupa Pawła Anweilera na drugą kadencję (2002-2012) a w roku 2012 na kadencję trzecią, jako zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej.

W latach 1988 do 1991 był przewodniczącym Komisji Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej. Od roku 1988 do roku 1992 był w zarządzie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adofa. Nieprzerwanie od roku 1992 jest przewodniczacym Rady Opiekuńczej Diakonatu “Eben-Ezer” w Dzięgielowie oraz członkiem Rady Nadzorczej Ośrodka Wydawniczego “Augustana” w Bielsku-Białej. Był członkiem Kolegium Redakcyjnego „Zwiastuna Ewangelickiego” w latach 2002-2010 oraz Rady Redakcyjnej „Przeglądu Ewangelickiego” w latach 2003-2010. Od roku 1998 jest prezesem Rady Centrum Misji i Ewangelizacji. Od 2008  roku jest przewodniczącym Rady Wydawnictwa "Agustana” oraz przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. 

Jest autorem wierszy i esejów, m.in. w roku 2005 wydał tomik pt. "Błogosław, duszo moja, Panu", w r. 2007: "Zbliżenia", w r. 2008: "Zamyślenia". Katolicka edycja św. Pawła wydała serię "Perełki" nr 171 z wierszami biskupa Pawła Anweilera.

Żonaty, ma syna.

więcej: Diecezja Cieszyńska Kościoła