Biskupi Diecezjalni

Biskup Diecezji Warszawskiej

bp Jan Cieślar

Bp Jan Cieślar, urodzony 10 września 1967 w Cieszynie. W 1993 roku na podstawie pracy magisterskiej na temat: Ks. Teodor Karol Haase, jego życie i działalność ukończył studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

24 lipca 1993 roku w Zabrzu został ordynowany przez zwierzchnika Kościoła bp. Jana Szarka. Był wikariuszem w Ustroniu, a od 1994 roku wikariuszem parafii św. Mateusza w Łodzi. 

W 1996 roku został proboszczem administratorem parafii św. Piotra i Pawła w Pabianicach. W 1998 roku został wybrany na jej proboszcza. W latach 2008-2010 Radca Rady Diecezjalnej Diecezji Warszawskiej.  

Jest starszym wykładowcą w Katedrze Teologii Historycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz wykładowcą w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Na synodzie diecezjalnym w Łodzi, w dniu 26 czerwca 2010 roku, został wybrany na zwierzchnika (biskupa) diecezji warszawskiej.

W dniu 4 września 2010 roku, w kościele Mateusza w Łodzi, został konsekrowany i wprowadzony w urząd przez zwierzchnika Kościoła bp. Jerzego Samca, któremu asystowali bp Ryszard Bogusz i bp Rudolf Bażanowski. Kadencja bp. Cieślara jako biskupa warszawskiego obejmuje lata 2010-2020.