Biskupi Diecezjalni

Biskup Diecezji Katowickiej

bp Marian Niemiec


Ks. dr Marian Niemiec urodził się 17 lutego 1961 roku w Kobielicach koło Pszczyny. W latach 1979 – 1984 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Został ordynowany w Mikołowie dnia 24. listopada 1985 roku przez zwierzchnika Kościoła bpa Janusza Narzyńskiego.

Po ordynacji pełnił funkcję wikariusza parafii w Starym Bielsku, a następnie w Opolu. W 1990 roku objął obowiązki proboszcza administratora tej ostatniej, a z dniem 23 marca 1993 został wybrany jej proboszczem.

W latach 2002-2012 pełnił obowiązki radcy Rady Diecezjalnej Diecezji Katowickiej. W latach 1998-2001 odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W 2007 roku otrzymał tytuł doktora teologii ekumenicznej. Od 2004 roku jest prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.

Od roku 2006 był członkiem Synodu Kościoła z listy duchownych. Był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Kościoła. W latach 2011-2014 pełnił funkcję Radcy Konsystorza Kościoła.

Konsekracja biskupa oraz wprowadzenie na urząd Biskupa Diecezjalnego Diecezji Katowickiej odbyła się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach w dniu 14 września 2014r. 

Konsekratorem był zwierzchnik Kościoła bp Jerzy Samiec, w asyście bpa Ryszarda Bogusza - zwierzchnika diecezji wrocławskiej i bpa Rudolfa Bażanowskiego - zwierzchnika diecezji Mazurskiej Kościoła. Kadencja bp. Niemca jako biskupa katowickiego obejmuje lata 2014-2024.

Żonaty, ma córkę i syna.