Konsystorz

Radca Konsystorza

ks. Janusz Sikora

Urodził się 21 stycznia 1954 roku, w Kozakowicach na Śląsku Cieszyńskim. Teologię ewangelicką studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1973-1978.

Praktykę kandydacką odbył w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rynie na Mazurach. Następnie, z dniem ordynacji, która odbyła się 19 listopada 1978 roku, w Goleszowie, został skierowany na stanowisko wikariusza parafii w Cieszynie.

Od  września 1980 do listopada 1984, pełnił obowiązki Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieżowego. W latach 1986 – 2000 był proboszczem pomocniczym w parafii cieszyńskiej. W 2000 roku, Zgromadzenie Parafialne Parafii w Cieszynie wybrało ks. Janusza Sikorę na urząd Proboszcza Parafii. Funkcję tę pełni do dziś.

Od 1992 jest przewodniczącym Komisji ds. Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej Kościoła.

Ks. Janusz Sikora uczestniczył w licznych teologicznych konferencjach zagranicznych. W latach 1996 – 2006 członek Synodu Kościoła.Przez dwie kadencje w latach 2001-2011, zasiadał w Konsystorzu Kościoła.

Jest założycielem i Prezesem Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, które prowadzi Liceum Ogólnokształcące (od 1993), Gimnazjum (od 1999), Szkołę Podstawową (od 2005) oraz Przedszkole (od 2006) W 2003 roku został odznaczony „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci.