Konsystorz

Radca Konsystorza

Bożena Polak

Bożena Polak urodziła się 2 lutego 1957 roku w Cieszynie. Studiowała na wydziale Automatyki i Informatyki  Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Termomodernizacja i Audyt Energetyczny. W latach 1983-2004 pracowała w Rejonowej Dyrekcji Inwestycji w Katowicach, a następnie w Urzędzie Miasta Katowice.

Obecnie pracuje na stanowisku zarządcy nieruchomości parafii w Katowicach.

Jest członkiem Rady Parafialnej parafii w Katowicach, delegatem do Synodu Diecezjalnego Diecezji Katowickiej.

Od 2001 roku jest członkiem Synodu Kościoła. Od 2009 w Radzie Diakonii Kościoła.

Członek Zespołu Doradczego Organizacji Pozarządowych przy Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice. Członek zespołu doradczego Programu Teraz My z MOPS. Członek Komisji Opiniującej konkursy przy UM w Katowicach. Koordynator Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina” w Katowicach. Wiceprzewodnicząca katowickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. 

Od roku 2011 jest Radcą Konsystorza Kościoła, a w roku 2016 została wybrana na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Mężatka, ma syna i córkę.