Konsystorz

Radca Konsystorza

ks. Robert Sitarek

ks. Robert Sitarek urodził się 15 listopada 1966 r. w Warszawie. Teologię studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w latach 1986-1991.

Praktyki kandydackie odbywał w Parafiach w Elblągu, Wrocławiu, Warszawie i Mikołajkach. Dnia 27 listopada 1994 roku, został ordynowany w warszawskiej Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego przez bp Jana Szarka. 

Po ordynacji pełnił funkcję wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kłodzku, a następnie objął obowiązki proboszcza administratora parafii. Funkcję tę sprawuje do dziś. 

Od 1999 roku jest dyrektorem Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu. Posiada licencję zarządcy nieruchomości, ukończył kurs pośrednika w obrocie nieruchomościami, studia podyplomowe w zakresie zarządzania w pomocy społecznej, kurs dla kandydatów na głównych księgowych. Ukończył szkolenie w zakresie zarządzania w służbie zdrowia. Brał udział w hospitacji licznych placówek diakonijnych na terenie Niemiec.

W 2011 został wybrany do Konsystorza Kościoła, a rok później do Synodu Kościoła.

Żonaty, ma dwóch synów.

więcej: www.cekiron.pl