Konsystorz

Radca Konsystorza

ks. dr Marian Niemiec

Ks. dr Marian Niemiec urodził się 17 lutego 1961 roku w Kobielicach koło Pszczyny. W latach 1979 – 1984 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 

Praktykę kandydacką odbył w  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kaliszu i Starym Bielsku, został ordynowany w Mikołowie dnia 24 listopada 1985 roku przez bp Janusza Narzyńskiego.

Po ordynacji pełnił funkcję wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku, a następnie w Opolu. W 1990 roku objął obowiązki proboszcza administratora parafii, a z dniem 23 marca 1993 został wybrany Proboszczem Parafii w Opolu. Funkcję tę sprawuje do dziś.

W latach 2002-2012 radca Rady Diecezjalnej Diecezji Katowickiej. W latach 1998-2001 odbył studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W 2007 otrzymał tytuł doktora teologii ekumenicznej. Od 2004 jest prezesem Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.

Od roku 2006 wybierany do Synodu Kościoła z listy duchownych. Był przewodniczacym Komisji Rewizyjnej Kościoła. W 2011 roku został wybrany do Konsystorza Kościoła.

Żonaty, ma córkę i syna.

więcej: www.opole.luteranie.pl