Konsystorz

Radca Konsystorza

ks. Edwin Pech

Ks. Edwin Pech urodził się 5 stycznia 1960 roku w Gajówce koło Turku.

W dniu 28 grudnia1986 roku został ordynowany w ewangelickim kościele w Skoczowie. W latach 1985-1986 odbywał praktykę kandydacką na urząd duchownego w parafii w  Cieszynie, gdzie do roku 1989 pełnił funkcję wikariusza. W latach 1990-1992 mianowany wikariuszem, a od 1991 proboszczem administratorem parafii Wang w Karpaczu. W dniu 7 listopada 1992 wybrany, a następnie wprowadzony w urząd proboszcza tej parafii.

W latach 1996 - 2006, pełnił funkcję radcy Diecezji Wrocławskiej Kościoła. W latach 1991 – 2006 był członkiem Komisji Ewangelizacyjno – Misyjnej Diecezji Wrocławskiej. Od roku 2007 jest przewodniczącym Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej Diecezji Wrocławskiej.

Od 2002 roku jest delegatem duchownych do Synodu Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. W latach 2002-2006 przewodniczył Synodalnej Komisji Rewizyjnej.

W latach 2009 - 2014 był członkiem Rady Synodalnej w XII i XIII kadencji Synodu Kościoła. W Radzie Synodalnej XIII Synodu był jej wiceprezesem.

Dnia 12 grudnia 2007 r. w Pałacu Łazienkowskim w Warszawie otrzymał Nagrodę im. Brata Alberta Adama Chmielowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności ekumenicznej.

Od roku 2014 jest radcą Konsystorza. 

Żonaty, ma dwóch synów.

Więcej: Kościół Wang w Karpaczu