Konsystorz

Radca Konsystorza

ks. Janusz Staszczak

Ks. Janusz Staszczak urodził się w Lublinie 13 maja 1969 roku.

Po ukończeniu studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ordynowany 1 lutego 1998 roku w ewangelickim kościele w Tychach.

W latach 1996-1997 odbył praktykę kandydacką w Mikołowie i Tychach. Następnie w 1997 roku skierowany na praktykę do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie.

W latach 1998 – 2001 mianowany wikariuszem, a od 1 marca 2001 roku Proboszczem administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koszalinie.  Dnia 7 grudnia 2008 roku wybrany, a następnie w dniu 18 stycznia 2009 roku wprowadzony w urząd proboszcza tej parafii.

Od 2010 roku jest delegatem duchownych do Synodu Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. W latach 2010-2016 członek synodalnej Komisji ds. liturgii i muzyki kościelnej oraz Komisji ds. pastoralnych.

Od 1999 roku członek polsko - niemieckiej grupy roboczej do kontaktów z Kościołem Północnych Niemiec (dawniej Pomorski Kościół Ewangelicki).

W latach 2000-2009 przewodniczący koszalińskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 2011-2016 radca diecezjalny Diecezji Pomorsko - Wielkopolskiej.