Konsystorz

Wiceprezes Konsystorza

Adam Pastucha

Urodził się dnia 4 sierpnia 1954 roku w Cieszynie. Od urodzenia mieszka w Dębowcu na Śląsku Cieszyńskim. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie w 1973, kontynuował naukę studiując na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mechanicznym, którą ukończył w 1978 uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera mechanika o specjalności technologia maszyn.

W roku 1978 podjął pracę w Fabryce Automatyki Chłodniczej w Cieszynie gdzie zakończył pracę w 1999 na stanowisku Głównego Mechanika. W trakcie pracy zawodowej pełnił funkcje członka Rady Zakładowej a po przekształceniu zakładu w Spółkę Prawa Handlowego został wybrany przez załogę na członka Rady Nadzorczej i był przez dwie kadencje jej sekretarzem.

Od 1999 do 2002 roku był dyrektorem  w firmie Jawal S.J.A. Sp. z o.o. w Gumnach koło Cieszyna. 
 
W latach 1990-2010 członek Rady Gminy Dębowiec a w latach 1994-2006 jej Przewodniczący.
 
Od 2002 po ukończeniu studiów podyplomowych, pracuje najpierw jako zastępca, a od 2007 jako dyrektor Ewangelickiego Domu Opieki w Dzięgielowie.

Był wieloletnim członkiem Rady Parafialnej w parafii w Skoczowie. Członek Synodu Diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej. W latach 1991 - 2012 radca Rady Diecezjalnej Diecezji Cieszyńskiej, a od 1996 do 2012 roku jej Kurator. Wybrany do Synodu Kościoła X, XI, XII i XIII kadencji. Od roku 2001 jest Wiceprezesem Konsystorza Kościoła, a w roku 2016 został wybrany na kolejną, pięcioletnią kadencję.

Żonaty, ojciec trójki dorosłych dzieci.