Rada Synodalna

Wiceprezes

ks. Edwin Pech

Ks. Edwin Pech urodził się 5 stycznia 1960 roku w Gajówce koło Turku.

W dniu 28 grudnia1986 roku został ordynowany w ewangelickim kościele w Skoczowie. W latach 1985-1986 odbywał praktykę kandydacką na urząd duchownego w parafii w  Cieszynie. Gdzie do roku 1989 pełnił funkcję wikariusza. W latach 1991-1992 mianowany wikariuszem a od 1991 proboszczem administratorem parafii Wang w Karpaczu. W dniu 7 listopada 1992 wybrany, a następnie wprowadzony w urząd proboszcza tej parafii.

W latach 1996 - 2006, pełnił funkcję radcy Diecezji Wrocławskiej Kościoła. W latach 1991 – 2006 był członkiem Komisji Ewangelizacyjno – Misyjnej Diecezji Wrocławskiej. Od roku 2007 jest przewodniczącym Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej Diecezji Wrocławskiej.

Od 2002 roku jest członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego i przewodniczącym Synodalnej Komisji Administracyjno – Gospodarczej. W latach 2002-2006 przewodniczył Synodalnej Komisji Rewizyjnej.

Dnia 12 grudnia 2007 r. w Pałacu Łazienkowskim w Warszawie otrzymał Nagrodę im. Brata Alberta Adama Chmielowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności ekumenicznej.

Od roku 2009 jest członkiem Rady Synodalnej Kościoła. W Radzie Synodalnej XIII Synodu jest jej wiceprezesem.

Żonaty, ma dwóch synów.

Więcej: Kościół Wang w Karpaczu